Registrácia na datagen.sk znamená, že ste čítali, porozumeli a súhlasíte s uvedenými podmienkami a podmienkami používania, pokiaľ ide o datagen.sk v plnom rozsahu. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Tým, že budete naďalej používať tieto stránky, súhlasíte, že budete viazaní ku každej takejto zmene.

POPIS SLUŽIEB

Úprava obsahu

sa rozumie ako zmena/doplnenie obsahu na realizovanom projekte, či už ide o prácu s textom alebo s grafickými prvkami (obrázky).

Telefonická podpora

táto služba v sebe zahŕňa poradenstvo cez telefón v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 na číslach uvedených v časti Kontakty.

Osobný asistent

znamená osobné stretnutie a poradenstvo. Minimálne služby osobného asistenta sú úvodné stretnutie pred realizáciou projektu a záverečné stretnutie, ktoré zväčša zahŕňa zaškolenie do obsluhy a správy realizovaného projektu.

Klientské centrum

je náš systém elektronickej podpory formou spracovaných návodov a nahlasovania požiadaviek.

Správa domény a hostingu

je služba, ktorou pre zákazníkov vybavujeme všetky formality spojené s registráciou domény a objednávaním hostingových služieb u poskytovateľa.

Databáza znalostí

je poskytovanie a zdieľanie vedomostí, ktoré sme pri relizácii jednotlivých projektov nadobudli.